Kalwaryjska

Torowiska, drogi, chodniki, parkingi i dyskusja o ruchu drogowym

Moderator: Moderatorzy

Co zmienic na Kalwaryjskiej?

Separatory na całej długości, parkowanie tylko na chodniku przy zachowaniu 1,5 metra dla pieszych.
66
73%
Wprowadzenie zakazu parkowania na jezdni w godz 10-18. Wyznaczenie pasów ruchu przerywaną linią.
9
10%
Separator tylko przy zjeździe z Matecznego na obie strony na ok. 150 m, wymalowanie linii, likwidacja lewoskrętów.
3
3%
Czasowy PAT w godz 7-10 i 14-18.
6
7%
Nic nie zmieniać.
2
2%
Inne (podaj jakie):
5
5%
 
Liczba głosów: 91

SuperMarioB
Specjalista
Posty: 269
Rejestracja: 17 maja 2014, o 13:41

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#196 Post autor: SuperMarioB » 13 lip 2016, o 21:01

Załóżmy na chwilę, że Grzybiński nie ma racji. Więc mamy teraz dwie opcje:
- na miejscach niewyznaczonych wolno parkować i trzeba opłacić postój
- na miejscach niewyznaczonych wolno parkować i nie trzeba płacić za postój

Jak kolega się na to zapatruje? Przedstawię później wyrok sądu w tej sprawie, ale ciekaw jestem interpretacji przepisów przez PKK :)

chlorofil
Dyrektor
Posty: 1072
Rejestracja: 26 sie 2013, o 21:29
Lokalizacja: Ziemia

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#197 Post autor: chlorofil » 13 lip 2016, o 21:30

fysztof pisze:Pomijając masę bzdurnych Twych wywodów, odniosę się tylko do stwierdzenia, że "nie jest przyjemne iść chodnikiem, gdy w odległości 50 cm śmigają samochody". Po pierwsze, na ulicach takich jak Kalwaryjska czy Limanowskiego obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, co raczej nie jest prędkością przerażającą z perspektywy pieszego poruszającego się po chodniku. Myślę, że trudno byłoby nawet znaleźć dzieci, które przerażałby taki "śmigający pojazd". Po drugie, przez sporą część dnia i tak tworzą się tam korki, które tym bardziej ograniczają ruch samochodów, więc po prostu nonsensowne jest uwalanie przy tej okazji komunikacji publicznej, skoro można ją odseparować i znacznie sprawniejszy przejazd zapewnić.
Pomijając masę bzdurnych Twych wywodów, skutek działań "usprawniaczy" jest taki że większość chodnika od Matecznego do Śliskiej jest zastawiona samochodami zaparkowanymi na chwilę na zakazie parkowania. Ludzie dawniej parkowali tam na jezdni, ale teraz przenieśli się na chodnik. Jest to oczywiście że na ulicy o charakterze handlowym co chwila ktoś dowozi towar / odbiera zakupy / odbiera zamówienie / podrzuca starszą mamę itd i potrzebuje się zatrzymać. Skutek taki że ciężko się z wózkiem po chodniku przecisnąć. Kolejny raz wypada tylko "podziękować" "usprawniaczom".

aislinnek
Dyspozytor
Posty: 508
Rejestracja: 24 lis 2014, o 00:30

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#198 Post autor: aislinnek » 14 lip 2016, o 09:34

SuperMarioB pisze:Załóżmy na chwilę, że Grzybiński nie ma racji. Więc mamy teraz dwie opcje:
- na miejscach niewyznaczonych wolno parkować i trzeba opłacić postój
- na miejscach niewyznaczonych wolno parkować i nie trzeba płacić za postój

Jak kolega się na to zapatruje? Przedstawię później wyrok sądu w tej sprawie, ale ciekaw jestem interpretacji przepisów przez PKK
Jeżeli powołasz się na wyrok NSA z początku 2014 roku to wiedz, że bazował on na nieaktualnym stanie prawnym, nowela miała miejsce w 2014 roku. Jak mówi Ustawa o drogach publicznych (pierwszy cytat) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (cytat drugi)
Art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.
Zgodnie z tym nie trzeba płacić za postój poza miejscami parkingowymi wyznaczonymi. Jeżeli znajdziesz orzeczenie sądowe w tej sprawie z datą późniejszą niż połowa 2014 roku to chętnie posłucham.
o zatem w sytuacji, gdy miejsce w strefie płatnego parkowania, na którym zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy – Prawo o ruchu drogowym postój pojazdów jest dopuszczalny, nie zostanie oznakowane stosownym oznakowaniem pionowym i poziomym w myśl powyższej nowelizacji? Jeżeli pełnowartościowe miejsce postojowe musi być oznakowane znakiem poziomym i pionowym, to a contrario, jeśli wybrane przez kierowcę miejsce postoju (dopuszczalne na ogólnych zasadach prawa o ruchu drogowym) nie zostanie oznakowane w sposób właściwy znakiem pionowym i poziomym, należy uznać, że miejsce to nie może zostać zakwalifikowane jako miejsce spełniające wymogi stanowiska postojowego w myśl nowelizacji
http://www.rp.pl/artykul/1098688-Nowe-r ... .html#ap-2 <- wszystko wyjaśnione jak na dłoni zarówno "historycznie" jak i obecnie. Chyba, że w ostatnim półroczu weszły jakieś zmiany, o których nie wiem.

SuperMarioB
Specjalista
Posty: 269
Rejestracja: 17 maja 2014, o 13:41

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#199 Post autor: SuperMarioB » 14 lip 2016, o 12:46

Wiem o noweli z 2014. Ale zmieniła ona de facto tylko tyle, że teraz miejsca parkingowe trzeba oznakowywać znakami pionowymi i poziomymi łącznie. Zapis art 13b ust 1 i inne przywołane przez sąd nie zmieniły się od czasu wydania wspomnianego wyroku.
Przepis art. 13b ust. 1 u.d.p. mówi, że opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Z kolei art. 13b ust. 6 u.d.p. przewiduje, że organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (pkt 1); może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo (pkt 2). Skarżący uważa, że w świetle powołanych przepisów w strefie płatnego parkowania muszą być jeszcze wyznaczone miejsca do parkowania i tylko za parkowanie w tych miejscach można pobierać opłatę za parkowanie, a sytuacja taka nie miała miejsca w Sz. Z powołanych przez skarżącego przepisów w powiązaniu z 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p., który mówi, że opłaty ponosi się za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz art. 13b ust. 2 u.d.p. określającego kryteria ustalania strefy płatnego parkowania (Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.) wynika zgoła odmienny wniosek. Strefę płatnego parkowania stanowi wydzielony obszar (art. 13b ust. 1 i 2 u.d.p.). Zatem na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj na wszystkich drogach publicznych znajdujących się na tym obszarze istnieje obowiązek uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu. Natomiast pojęcie "wyznaczone miejsce" należy rozumieć jako miejsce wyznaczone do parkowania na drodze publicznej (art. 13b ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 2 w zw. z art. 1 u.d.p.), co wcale nie oznacza, że jeżeli pojazd zostanie zaparkowany na drodze publicznej, ale w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania, to korzystający nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie. W takiej sytuacji korzystający dodatkowo naraża się na inny rodzaj odpowiedzialności, np. karnoadministracyjnej.
Jak widzisz, sąd powołał się na przepisy, których treść nie uległa zmianie przy wprowadzeniu nowelizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przy obecnym stanie prawnym powołać się na te same zapisy. Burzę wokół SPP (i nie tylko) rozpętują stowarzyszenia w stylu "Prawo na drodze", którym wydaje się że wszystkie przepisy można obejść byle tylko zrobić dobrze sobie i sobie podobnym. Pomijam już fakt, że zapis "W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się (...)" nie powstał po to, żeby zredukować liczbę miejsc parkingowych na których może być pobierana opłata za parkowanie, ale po to aby wykluczyć możliwość parkowania poza tymi miejscami. Takich przepisów nie tworzy się po to, żeby po prostu sobie były. Interpretacje pracowników zarządów dróg wydają się to potwierdzać (przywołany wcześniej Grzybiński, Hamarnik i spółka w Omiń Korki*), a ostatnie zdanie przytoczonego cytatu wspomina ponadto o dodatkowej odpowiedzialności. A więc nie tylko nałożeniu opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego, ale również ewentualnym mandacie karnym za parkowanie poza miejscem wyznaczonym.

A że nie jesteśmy na forum kierowców, gdzie istnieje przymus wychwalania samochodów pod niebiosa i głoszenia prawd objawionych, że samochodowi wolno wszystko i wszędzie, lojalnie uprzedzam o możliwości narobienia sobie kłopotów.

*niestety misiaczki, próbowałem odszukać ten odcinek bez skutków, ale Grzybiński wam chyba wystarczy

aislinnek
Dyspozytor
Posty: 508
Rejestracja: 24 lis 2014, o 00:30

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#200 Post autor: aislinnek » 14 lip 2016, o 15:15

Wychodzi na to, że masz rację, z jednym zastrzeżeniem.
W takiej sytuacji korzystający dodatkowo naraża się na inny rodzaj odpowiedzialności, np. karnoadministracyjnej.
Ja interpretuję to w następujący sposób: dodatkowo narażasz się na karę, jeżeli parkujesz niezgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi parkowania, a nie każdorazowo stojąc poza miejscami.

Notabene należałoby to w takim razie podrzucić naszym władzom, bo wydaje mi się, że u nas w mieście o tym nie wiedzą - patrząc na liczbę samochodów zaparkowanych w sposób, o którym dyskutujemy.

SuperMarioB
Specjalista
Posty: 269
Rejestracja: 17 maja 2014, o 13:41

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#201 Post autor: SuperMarioB » 14 lip 2016, o 21:35

aislinnek pisze:Ja interpretuję to w następujący sposób: dodatkowo narażasz się na karę, jeżeli parkujesz niezgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi parkowania, a nie każdorazowo stojąc poza miejscami.
Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Interpretacje mogą być różne, co wykazuje chociażby przykład słupskiego ZIM. Jedni powiedzą, że można parkować i nie trzeba płacić, inni że również można ale trzeba płacić, jeszcze inni że w ogóle nie można parkować. Dlatego unikam parkowania w SPP w miejscach niewyznaczonych, nawet jeśli nie łamię przy tym innych przepisów. Wolnych miejsc wyznaczonych zawsze mam pod dostatkiem w okolicy, najwyżej przejdę 10 metrów więcej piechotą. Po co narażać się na potencjalną utratę czasu i nerwów na pisanie odwołań, czy chodzenie po sądach. Chyba, że dla idei...
aislinnek pisze:Notabene należałoby to w takim razie podrzucić naszym władzom, bo wydaje mi się, że u nas w mieście o tym nie wiedzą
Regularnie widuję kontrolerów walących mandaty parkującym bez biletów poza miejscami wyznaczonymi, więc chyba jednak wiedzą.

Krakowiak2013
Dyrektor
Posty: 7015
Rejestracja: 1 sie 2013, o 08:24
Lokalizacja: Kraków

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#202 Post autor: Krakowiak2013 » 4 sie 2016, o 18:39

Przedsiębiorcy protestują przeciwko zmianom w organizacji ruchu na ulicy Kalwaryjskiej
Podgórze. Część mieszkańców Starego Podgórza oraz około 80 przedsiębiorców z ul. Kalwaryjskiej apeluje, aby władze miasta wycofały się z separatorów
i ograniczenia miejsc parkingowych przy ul. Kalwaryjskiej.
http://www.gazetakrakowska.pl/motofakty ... ,10477782/

Lw25
Moderator
Posty: 3010
Rejestracja: 21 sty 2014, o 15:52
Lokalizacja: Krowodrza Górka/日進市

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#203 Post autor: Lw25 » 4 sie 2016, o 19:02

Problem by zniknął gdyby abonament mieszkańca zaczął kosztować te 300 zł, tak jak powinien od początku.
Komunikacja Miejska w Krakowie jest na pokaz. Jak masa rzeczy w tym mieście.

Awatar użytkownika
Sgriffin
Dyrektor
Posty: 2039
Rejestracja: 4 paź 2013, o 14:21
Lokalizacja: Kreuzberg

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#204 Post autor: Sgriffin » 4 sie 2016, o 19:57

Problem by znikł gdyby wszystkie miejsca były wyznaczane zgodnie z prawem i nie na chodniku.
"W przypadku, jeśli przetarg wygrywa przewoźnik prywatny (co wymaga ustalenia kryteriów rzeczywiście umożliwiających konkurencję) – średnia oszczędność względem przyznania zadania przewoźnikowi komunalnemu z wolnej ręki wynosi 1,12 - 1,13 zł"

aislinnek
Dyspozytor
Posty: 508
Rejestracja: 24 lis 2014, o 00:30

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#205 Post autor: aislinnek » 4 sie 2016, o 23:40

Lw25 pisze:Problem by zniknął gdyby abonament mieszkańca zaczął kosztować te 300 zł, tak jak powinien od początku.
Przy takiej stawce jak obecnie? Pracując 8 - 16 wracasz codziennie o 17, opłacasz sobie 3h parkingu i tak 20 dni w tygodniu co daje Ci koszt parkowania na poziomie ~10 zł dziennie czyli 200 - 220zł miesięcznie w dni powszednie. Świetny sposób na promowanie komunikacji zbiorowej w newralgicznym obszarze miasta :thumbup: . Nawet bardzo newralgicznym, kto wie czy nie bardziej od ścisłego centrum.

Lw25
Moderator
Posty: 3010
Rejestracja: 21 sty 2014, o 15:52
Lokalizacja: Krowodrza Górka/日進市

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#206 Post autor: Lw25 » 5 sie 2016, o 01:50

aislinnek pisze:
Lw25 pisze:Problem by zniknął gdyby abonament mieszkańca zaczął kosztować te 300 zł, tak jak powinien od początku.
Przy takiej stawce jak obecnie? Pracując 8 - 16 wracasz codziennie o 17, opłacasz sobie 3h parkingu i tak 20 dni w tygodniu co daje Ci koszt parkowania na poziomie ~10 zł dziennie czyli 200 - 220zł miesięcznie w dni powszednie. Świetny sposób na promowanie komunikacji zbiorowej w newralgicznym obszarze miasta :thumbup: . Nawet bardzo newralgicznym, kto wie czy nie bardziej od ścisłego centrum.
Stawka dzienna nie może być wyższa niż jest, bo jest... centralnie sterowana.
Sgriffin pisze:Problem by znikł gdyby wszystkie miejsca były wyznaczane zgodnie z prawem i nie na chodniku.
To swoją drogą.
Komunikacja Miejska w Krakowie jest na pokaz. Jak masa rzeczy w tym mieście.

aislinnek
Dyspozytor
Posty: 508
Rejestracja: 24 lis 2014, o 00:30

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#207 Post autor: aislinnek » 5 sie 2016, o 18:01

Lw25 pisze:Stawka dzienna nie może być wyższa niż jest, bo jest... centralnie sterowana.
Zdaję sobie sprawę, chciałem pokazać, że Twój pomysł w tych realiach jest kiepski, bardzo kiepski ;).

Lw25
Moderator
Posty: 3010
Rejestracja: 21 sty 2014, o 15:52
Lokalizacja: Krowodrza Górka/日進市

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#208 Post autor: Lw25 » 5 sie 2016, o 18:42

aislinnek pisze:
Lw25 pisze:Stawka dzienna nie może być wyższa niż jest, bo jest... centralnie sterowana.
Zdaję sobie sprawę, chciałem pokazać, że Twój pomysł w tych realiach jest kiepski, bardzo kiepski ;).
Parkowanie, jako dobro luksusowe, nie może być darmowe, musi być bardzo drogie.
Komunikacja Miejska w Krakowie jest na pokaz. Jak masa rzeczy w tym mieście.

chlorofil
Dyrektor
Posty: 1072
Rejestracja: 26 sie 2013, o 21:29
Lokalizacja: Ziemia

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#209 Post autor: chlorofil » 6 sie 2016, o 00:16

Każdy powinien móc ustalić dowolnie wysoką opłatę za parkowanie na parkingu, który sam zbuduje. Na drodze publicznej pobranie podatku za parking jest jednak niemoralnym uprzywilejowaniem osób zamożnych.

aislinnek
Dyspozytor
Posty: 508
Rejestracja: 24 lis 2014, o 00:30

Kalwaryjska. Usprawnienie ruchu tramwajów

#210 Post autor: aislinnek » 6 sie 2016, o 15:28

Lw25 pisze:Parkowanie, jako dobro luksusowe, nie może być darmowe, musi być bardzo drogie.
Ale nie żyjemy w utopii tylko w ogólnopolskich ramach prawnych i abonament mieszkańca za 300zł jest absurdem.

Notabene, gdzie w Europie Zachodniej, do modelu której dążymy w kształtowaniu komunikacji ma abonament mieszkańca na poziomie 300 euro, albo nawet 100 euro? Dla mnie to taki idealny pomysł, żeby kto może uciekał z centrum miasta, gdzie będą powstawały kolejne hotele, suburbanizacja będzie się pogłębiała, a problemy komunikacyjne narastały.

ODPOWIEDZ

Wróć do „I. Infrastruktura drogowa i torowa”